Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Maturita

Maturitné skúšky 2018/2019

Študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

1. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ)

Časový harmonogram organizácie príprav a realizácie pre školský rok 2018/2019:

  • Zverejnenie tém a inštruktáž k práci
  • Nahlásenie výberu témy na praktickú časť odbornej zložky triednemu učiteľovi, v prípade nenahlásenia témy študentom mu bude vylosovaná triednym učiteľom a riaditeľkou školy

Konzultácie k maturitným prácam sú zamerané na tieto okruhy:

  • Osnova práce
  • Literatúra k téme
  • 1. kapitola
  • Odovzdanie práce

Všetci študenti odovzdávajú 2 exempláre práce (originál + jedna kópia). Práca odovzdaná v takto určenom termíne je podmienkou pripustenia k jej obhajobe! Všetci študenti dostanú posudky prác.

 

2. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (TČOZ)

Ústna odpoveď z odborných predmetov.