Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium na stiahnutie TU.

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ) na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej

Aj v školskom roku 2020/2021 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Potrebujete:

  • Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium (prihlášku si vytlačte z našej stránky alebo kúpte v predajniach ŠEVT)
  • Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
  • Krátky štruktúrovaný životopis
  • Neoverenú fotokópiu diplomu z VŠ (len v prípade ukončeného VŠ vzdelania)

Všetky tri doklady treba poslať do 30.06. 2020 na adresu:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická
Bieloruská 1
82106 Bratislava

 

Konzultácie začínajú 04.09.2020 alebo 05.09.2020 (piatok/sobota) o 12:00 hod. podľa Vám doručenej pozvánky.


Štúdium je 2-ročné.
Študujú sa len odborné predmety.
Každý polrok sa robia skúšky.
Štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) po 2 rokoch štúdia.

Ďalšie info:
0903 449 820 Ing. Elena Strašková, zriaďovateľka školy