Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium na stiahnutie TU.

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ) na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej

Aj v školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné a špecializačné štúdium v študijných odboroch:

 

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7518 Q špeciálna pedagogika (je podmienkou preukázanie ukončenia štúdia v odbore 76xx učiteľstvo ...)

 

Potrebujete:

  • Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium (prihlášku si vytlačte z našej stránky alebo kúpte v predajniach ŠEVT)
  • Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
  • Krátky štruktúrovaný životopis
  • Neoverenú fotokópiu diplomu z VŠ (len v prípade ukončeného VŠ vzdelania)

 

Prihlášky na štúdium v odbore 7649 N treba doručiť najneskôr do 30.04.2022

Prihlášky na štúdium v odbore 7518 Q treba doručiť najneskôr do 15.08.2022

na adresu:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická
Bieloruská 1
82106 Bratislava

(prihlášky na štúdium posielajte spôsobom obyčajnej listovej zásielky, nie doporučene).

 

 

Konzultácie začínajú 08.09.2022 alebo 09.09.2022 (štvrtok/piatok) o 13:00 hod a 10.09.2022 (sobota) o 9:00 hod. Pozvánka na prijímacie konanie bude doručená do 15.06.2022.

 


Štúdium je 2-ročné.
Študujú sa len odborné predmety.
Každý polrok sa robia skúšky.
Štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) po 2 rokoch štúdia.

Ďalšie info:
0903 449 820 Ing. Elena Strašková, zriaďovateľka školy