Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium

Prihláška na štúdium na stiahnutie TU.

Informácie o štúdiu popri zamestnaní (ŠPZ) na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej

Aj v školskom roku 2023/2024 otvárame pre absolventov strednej školy externé pomaturitné kvalifikačné a špecializačné štúdium v študijných odboroch:

 

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7518 Q špeciálna pedagogika (je podmienkou preukázanie ukončenia štúdia v odbore 76xx učiteľstvo ...)

Štúdium je 2-ročné.
Študujú sa len odborné predmety.
Každý polrok sa robia skúšky.
Štúdium končí maturitnou skúškou (praktickou a teoretickou časťou) po 2 rokoch štúdia.

 

Potrebujete:

  • Vyplnenú prihlášku na diaľkové štúdium (prihlášku si vytlačte z našej stránky alebo kúpte v predajniach ŠEVT)
  • Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
  • Krátky štruktúrovaný životopis
  • Neoverenú fotokópiu diplomu z VŠ (len v prípade ukončeného VŠ vzdelania)

 

Prihlášky na štúdium v odbore 7649 N treba doručiť najneskôr do 31.03.2023

Prihlášky na štúdium v odbore 7518 Q treba doručiť najneskôr do 15.08.2023

 

na adresu:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická
Bieloruská 1
82106 Bratislava

(prihlášky na štúdium posielajte spôsobom obyčajnej listovej zásielky, nie doporučene).

 

Prihláška (vrátane komplet všetkých horeuvedených dokladov) musí byť doručená do 31.03.2023.

Pozvánka na prijímacie konanie pre študijný odbor 7649 N bude doručená do 15.05.2023.

Pozvánka na prijímacie konanie pre študijný odbor 7518 Q bude doručená do 31.08.2023.