Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home O škole

Vybavenie školy

Budova školy, v ktorej je Súkromná stredná odborná škola pedagogická v podnájme, je trojpodlažná. V súčasnosti sú pre súkromnú školu vyhradené štyri učebne. Dve učebne využívajú študenti prvého a druhého ročníka odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a ďalšie dve študenti odboru špeciálna pedagogika.

Taktiež máme k dispozícii učebňu IKT s PC a interaktívnu učebňu s audiovizuálnou technikou, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou. V budove školy je kvalitne vybavená knižnica, ktorá slúži ako informačné centrum. V knižnici sa eviduje viac ako 7000 titulov beletrie a odbornej literatúry. Škola odoberá 15 odborných časopisov, ktoré máme k dispozícií. Má vlastnú kuchyňu s výdajňou obedov, jedáleň, spoločenskú miestnosť, miestnosť pre školskú psychologičku a miestnosť pre komunikáciu s  partnermi školy, dve telocvične a ľahkoatletický areál. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.