Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Učebné plány

Učebné plány

Informácie k štúdiu v odbore 7518 Q špeciálna pedagogika nájdete TU.

7649 N Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Kategória a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

20

40

Cudzí jazyk a)

20

20

40

Odborné predmety

190

180

370

Pedagogika

PED

30

20

50

Psychológia

PSY

30

20

50

Špeciálna pedagogika

ŠPG,ŠPP

--

20

20

Biológia a starostlivosť o zdravie

BSZ

15

15

30

Hudobná výchova s metodikou

HVM,MHV

15

15

30

Výtvarná výchova s metodikou

VVM, MVV

15

15

30

Telesná výchova s metodikou b)

TVM, MTV

15

10

25

Literárna a jazyková výchova s metodikou

LIV

10

10

20

Hudobná výchova s metodikou

HHN

15

15

30

Aplikovaná informatika

INF

10

10

20

Tvorivá dramatika

TVD

15

10

25

Seminár odbornej praxe

SOP

20

20

40

SPOLU

210

200

410