Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná pedagogická škola | Súkromná stredná pedagogická škola - Súkromná stredná pedagogická škola - s
Get Adobe Flash player
Home O škole Spolupráca školy

Spolupráca školy so študentami

V záujme zvýšenej informovanosti prezentujeme najdôležitejšie udalosti a informácie pre študentov, ako aj dôležité termíny na našej webovej stránke www.sspsba.sk a zároveň aj na nástenke školy. Pre všetkých študentov je zriadená informačná tabuľa v priestoroch na prízemí. Študentom poskytujeme všetky študijné materiály na vzdelávanie.

Spolupráca školy s inými organizáciami

Škola spolupracuje s pedagogickým personálom materských a základných škôl podľa aktuálnych miest bydlísk študentov pri realizácii učebnej a odbornej praxe. Ďalej škola spolupracuje so Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTOU – plavecké kurzy a kultúrnymi inštitúciami podľa aktuálnych možností. Veľmi cenná je spolupráca našej školy so Súkromnou hudobnou školou Jaroslava Žiga.