Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Údaje o štúdiu Organizácia výučby

Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Edukácia pre školstvo a voľný čas zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie.
Edukácia je organizovaná v priestoroch školy na Bieloruskej 1 v Bratislave a podľa aktuálnych možností i
v špecializovaných priestoroch.


Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kategórie vyučovacích predmetov vychádzajú zo skladby všeobecnovzdelávacieho predmetu – cudzí jazyk a odborných predmetov: pedagogiky, psychológie, špeciálnej pedagogiky, biológie a starostlivosti o zdravie, metodík hudobnej, výtvarnej, telesnej, literárnej a jazykovej výchovy, z hry na hudobný nástroj podľa výberu (klavír, gitara alebo sopránová zobcová flauta), aplikovanej informatiky, tvorivej dramatiky a semináru z odbornej praxe.


Špeciálna pedagogika

Kategórie vyučovacích predmetov vychádzajú zo skladby všeobecnovzdelávacieho predmetu – cudzí jazyk, základy špeciálnej pedagogiky, psychológia a patopsychológia dieťaťa, sociológia, biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa, telesná výchova so špeciálnym zameraním, metodika výchovno-vzdelávacích činností, základy manažmentu, etopédia, psychopédia, neurológia a psychiatria, foniatria, prax.

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.