Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/do2765600/www_root/libraries/joomla/html/parameter.php on line 83
 Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Súkromná stredná odborná škola pedagogická - Súkromná stredná odb
Get Adobe Flash player
Home Údaje o štúdiu Podmienky prijatia

Podmienky prijatia

Dĺžka štúdia:

  • 2 roky

Forma štúdia:

  • Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

  • Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
  • V študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa vyžaduje odovzdanie overená kópia maturitného vysvedčenia, prihlášky, životopisu, potvrdenie lekára
  • V študijnom odbore 7518 7 špeciálna pedagogika je podmienkou preukázanie ukončenia štúdia v odbore 76xx učiteľstvo

Spôsob ukončenia štúdia:

  • Maturitná skúška